Are you living in Denmark and have ideas for conferences, articles, or petitions to add?

Have something to add? Please email us.


Notification Letter

A letter sent from Frihedsbevægelsens Fællesråd notifying members of government in Denmark of the grave concerns associated with the WHO amendments. Source: Frihedsbevægelsens Fællesråd

Jeanne answer 10 questions regarding the Covid 19 Vaccines

Jeanne A. Rungby er speciallæge i otorhinolaryngologi. Hun har været kritisk overfor Covid-19-vaccinen, og hun har stillet spørgsmål til både myndigheder og ministre. Og fået svar. Fx fik hun et opsigtsvækkende svar fra Lægemiddelstyrelsen om, at der rigtigt nok var udeklareret indhold i Covid-19-vaccinen. Den historie vender vi tilbage til om ikke så længe…


Den 21.05.2024
Åbent brev til privatpraktiserende læger i Danmark vedr. WHO


WHO Traktatændringer 2024


Letter to the Health minister – Request for Postponement of Voting or Final Rejection of IHR Amendments and WHO’s New Pandemic Agreement by the 77th World Health Assembly, May 2024

Den 02.05.2024

Anmodning om udsættelse af afstemning eller endelig afvisning af IHR Amendments samt WHO’s nye Pandemi Aftale på den 77. Verdenssundhedsforsamling, maj 2024.

Som svar på Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev den 5. april 2024, har FBF sendt tilskyndelse til ministeren om at udskyde underskrivelsen af WHO Pandemi Traktat og IHR Amendment eller helt forlade forhandlingerne i WHA.

I brevet har vi endnu engang dokumenteret, at ministeren ikke alene overtræder sine forpligtelser overfor den danske befolkning, men potentielt ligeledes overfor Folketingets medlemmer, og vi konstaterer ydermere, at vi i øjeblikket er vidne til en situation, hvor man fra den danske stats side omgår retsstatens fundament, Grundloven og internationale konventioner. 

Vi henviser til aktindsigt som vi har søgt og modtaget svar på fra Justitsministeriet, og ligeledes den politiske modstand som foregår internationalt, blandt andet fra 49 Senatorer i det amerikanske senat, som netop har indsendt lignende tilskyndelse til Biden Administrationen. Det samme er gældende for det Hollandske Parlament. 

Ydermere bakkes vi op af vores politiske venner i udlandet, blandt andet engelske medlem af det Britiske Parlament Andrew Bridgen, som har sendt et personligt brev til den danske Indenrigs- og Sundhedsminister og samtlige Folketingets medlemmer. 

Vores tilskyndelse er sendt til Indenrigs- og Sundhedsministeren den 2.maj 2024 og sendes ligeledes på mail til den danske regering samt Folketingets medlemmer.


Read the final report on the WHO – Based on the Ministry of the Interior and Health’s response to FBF’s appeal to the Danish government on 23 November 2023.

The consequence for Danish citizens of a new binding multilateral cooperation


Other Actions

FBF har den 23. november 2023 sendt et åbent brev til den danske regering, ved Statsminister Mette Frederiksen, med krav om afvisning af WHO’s vedtagne ændringsforslag, til International Health Regulation (IHR) fra maj 2022 senest den 27. november 2023

On 23 November 2023, the FBF sent an open letter to the Danish government, through Prime Minister Mette Frederiksen, demanding rejection of the WHO’s adopted amendment proposal to the International Health Regulation (IHR) from May 2022
no later than 27 November 2023