Are you living in the Netherlands and have ideas for conferences, articles, or petitions to add?

Have something to add? Please email us.


Dutch Parliament Votes to postpone WHO votes on Treaties


Decision to reject FOIA request

regarding letter of Dutch Minister of Foreign Affairs to WHO on reservation against 2022 IHR amendments in Dutch


Kamer: Netherlands must request postponement of vote on pandemic treaty WHO

Den Haag – Nederland moet om uitstel vragen bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over het stemmen over een nieuw pandemieverdrag. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat het verdrag er te snel doorheen wordt gejast, terwijl het verregaande gevolgen heeft.


Open Letter sent to the Executive Board CBG (Medicines Evaluation Board)

Forum For Democracy sent a letter to the National EMA in the Netherlands on the 1st of Oct regarding the suspension of the European marketing authorizations for Pfizer (Comirnaty) and Moderna (Spikevax)


stop WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie pleegt een coup. Onder het mom van een betere voorbereiding en respons op de volgende pandemie tracht de WHO de absolute controle over de wereldbevolking te krijgen.

Ondemocratisch gekozen bureaucraten menen ons te moeten overheersen? Wie heeft dat bedacht?

The World Health Organization is staging a coup. Under the guise of better preparation and response to the next pandemic, the WHO is trying to gain absolute control over the world’s population.

Undemocratically elected bureaucrats think they have to dominate us? Who came up with that?