Are you living in Norway and have ideas for conferences, articles, or petitions to add?

Have something to add? Please email us.


Legal Review and Analysis

Posted on
Legal Review and Analysis of proposed Pandemic Treaty and amendments to the International Health Regulations – Norway Morten Walløe Tvedt

Interview with Meryl Nass about the WHO pandemic agreement


Norsk WHO-analyse av internasjonal betydning – Professor Morten Walløe Tvedts betenkning del 2

Betydningen av arbeidet er stort, også i internasjonal sammenheng, da det sannsynligvis ikke foreligger noen tilsvarende juridisk analyse omkring rettsutviklingen i WHO og dens implikasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå.


Om Foreningen exitWHO!!

exitWHO!! er en forening, registrert i Brønnøysundregisteret og kan nås på post@exitwho.net exitWHO ble opprettet på grunn av hemmelighold rundt svært alvorlige avtaler mellom norske myndigheter og WHO. Og på bakgrunn av de siste års sensur, nedstenging og ekstreme smittevern regimet. Derfor har vi startet arbeidet med å stoppe avtalene og å få Norge ut av WHO. Basert på de siste års erfaring, ser vi at vår nasjonale og individuelle suverenitet står i direkte fare.


Watch the recording from the WHO Conference that took place in Oslo, 27th April, 2002.

Globalization of Norwegian health law – with far-reaching consequences for individual freedom and Norway’s sovereignty

Speakers were
Law Professor, Morten Walløe Tvedt and Lawyer, Jørgen Heier


Other Actions

Professor i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt – Betenkningen om rettsutviklingen i WHO del II

Advokat Jørgen Heier – Grunnleggende prinsipper undergraves i norsk rett


Stopp WHO Website

Stop WHO is a website that aims to convey basic and up-to-date information about the transformation of the World Health Organization from being an advisory body to becoming a legislative body – a process marked to a significant extent by a lack of transparency.

https://stoppwho.no/

Globalization of Norwegian health law

with far-reaching consequences for individual freedom and Norway’s sovereignty – Oslo 27 April


Mainstream Media in Norway NRK

Tightening of the infection control act – the criticism is hailing

Read the full article here


WHO wants to implement a global dictatorship


Fundamental human rights and Norway’s right to self-determination
is removed. The government agreed to this.

What can you do?
Read the brochure.

www.frittvaksinevalg.no

Stopp endringene i smittevernloven!

Stopp endringene i smittevernloven!
Regjeringen vil gi seg selv fullmakt til å sette befolkningen i isolasjon og karantene. Stortinget mister sin makt til å gripe inn. Dette er konsekvensene av de nye endringene i smittevernloven.
Du har kanskje hørt om dem? VG kalte forslagene for «Demokratisk galskap». Dagbladet sa det var «Autoritære forslag».
To professorer i rettsvitenskap, Hans Petter Graver og Morten Walløe Tvedt, ropte «Varsko for demokratiet». De advarte mot at Stortinget satte seg selv til siden. De setter forslagene i sammenheng med endringer i avtaler Norge har med Verdens helseorganisasjon, som krever at medlemslandene endrer lovverket for å tilpasse seg tiltak WHO kan innføre. Endringene kan i verste fall føre til tvangsvaksinering og innføring av vaksinepass.

Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk flertall for forslaget, mens alle andre representanter fra andre partier sa nei. Vi har en siste sjanse til å stoppe vedtaket!Forslaget krever to avstemminger, og den andre vil skje 4. januar.
Er du enig i at vedtaket må reverseres? Signer oppropet!

Sign Petition

How much authority will we give to the WHO?

Norway is now negotiating in the WHO on changes to new rules in the International Health Regulations (IHR) and a new pandemic treaty. The negotiations take place in closed rooms. The proposed amendments are far-reaching and comprehensive. None of the proposals have been considered in Stortinget. So far, there has been no open democratic debate about them in Norway. The rules concern us all.


Opprop – nei til WHO-traktat

Til: Norges befolkning

Opprop – nei til WHO-traktat Vi i Foreningen Lov og Helse krever at norske myndigheter snarest kommer med en erklæring overfor WHO hvor Norge erklærer at en internasjonal pandemiavtale er uakseptabelt for Norge og at vi trekker tilbake signeringen av avtalen! Hvis du tilslutter deg vår vurdering av og advarsel mot denne traktaten vær vennlig å signer dette oppropet…

Legal review and analysis of proposed Pandemic Treaty and amendments to the international health Regulations

Morten Walløe Tvedt